Bjerkem - Heim | Lokaler | Mat | Opplevingar | Økoturisme | Bunadburet | KultLab | Bilder | Om oss | Referansar | In English

www.bjerkem.combjerkem.combjerkem.com

Gourmetrestaurant på Bjerkem

Gourmetkokk Kim Tore Sjøbakk

Kim Tore Sjøbakk starter restaurant på Bjerkem 15. september 2017. I 13 år har han bodd i London, der han har arbeidet på en rekke flotte restauranter. Gordon Ramsay's Maze Restaurant har 3-stjerner i Michelin guiden og er en av de mange flotte restaurantene som Kim Tore har hentet både erfaringer, kompetanse og inspirasjon fra.

Nå har han flyttet hjem igjen til Steinkjer og inngår sammarbeid med oss her på Bjerkem for å starte sin egen restaurant midt i den fantastiske matregionen vår. 

Investeringer må til på Bjerkem for å få plass til restauranten "Experience". Men, etter noen aktive sommermåneder regner vi med å ha alt klart til å ta imot de første restaurantgjestene den Etter åpninga den 15. september, vil tilbudet være åpent hver fredag og lørdag. Disse dagene åpner vi opp for bordbestillinger fra enkeltpersoner, par og grupper.

 

Gourmetrestaurant på Bjerkem

Kim Tore er kvalitetsbevisst og fokusert på de store matopplevelsene.

Med variert bruk av det store matmangfoldet vi har i Trøndelag av kjøtt, fisk, grønnsaker, sopp, bær, melk, ost .... kan vi love dere mange ureiste og kortreiste matopplevelser hos oss her på Bjerkem i tiden som kommer. Les gjerne mer i artikkelen i Steinkjer-Avisa fredag 30.06.17.

Har du lyst til å bestille bord på restauranten ring/sms til Torunn på tlf. 97562667 eller send e-post: torunn@bjerkem.com

På Kulturgården vil det fremdeles være mulig å bestille møterom og selskapslokaler både med og uten gourmetmat. Ta bare kontakt for en prat.

Foto: Steinkjeravisa

 

 

Kunstutstilling på Gammellavin

Teiknaren og grafikaren Kari Barstad - Ei minneutstilling


Kari Barstad f 1919  - d 2005 var frå Ålesund og var først og fremst kjent i si samtid som teiknar og grafikar på Sunnmøre, men også innkjøpt av galleri og institusjonar over heile landet. Ho deltok m.a. i heile 10 år på Høstutstillinga i Oslo.

Kari Barstad

Kari Barstad  var søster til Berit si mor og var berre ”Tante Kari” for henne og hennar søsken. Dei vaks opp med bildene hennes på veggane  og fekk interesse og forståing av kunst gjennom bildene hennar.

Harald Grytten gav ut ei bok om  Kari Barstad før jul 2016. Dette gav inspirasjon til ei minneutstilling om Tante Kari. Det har blitt ei stor og mangfoldig utstilling. Bilda som er utstilte er i privat eige. I tillegg til teikningar og grafikk er det også utstilt bøker og hefter som ho har illustrert.  Ho hadde også talent for akvarell og oljemaling som vi kan sjå av tidlege arbeider som er utstilt. Men det vart teikning og grafikk som vart hennar utrykk. Dei siste åra handkolorerte ho mange av bildene sine.

Til å åpne utstillinga den 19. juni, kjem forfattaren og ordkunstnaren Harald Grytten. For mange er han kjent som Ålesundsguiden som har ein krakk han stå på når han loser folk rundt i Ålesunds gater. Han vil kåsere om kunstnaren Kari Barstad sitt liv og han vil også signere bøker.

 

 

Bunadutstilling på Bunadburet i sommar

Berits bunadreiseBerits bunadreise gjennom 70 år

Med denne utstillinga vil Berit markere sitt liv med bunader og bunadinteresse gjennom ”nesten” 70 år. De får sjå bilder og utstilling av bunader. Utstillinga viser sterk bunadpåverking både frå bestemor og mor, -alt frå første leveår. Utstilt er også den første bunaden ho fekk som 4-åring  i 1951, som viser røttene frå Sunnmøre, og du finn dei ulike trønderbunadene som ho har brukt gjennom bunadhistoria si.Gjennom folkedansen har både kvardagsbunad og festbunad vore ein fast venn gjennom livet og alle desse bunadene har vore vikitge for å vekke interessa for det bunadarbeidet som etterkvart skulle bli eit livsverk.

Utstillinga på Bunadburet vil også markere at det i september er 25 år sidan ho presenterte dei første rekonstruerte bunadane frå Nord-Trøndelag og starten av firmaet Nord Trøndelag Folkedraktsaum. Det blir utstilling av både rekonstruerte kvinnebunader, mannsbunader, barnebunader og dåpsdrakter. Berit ønsker å vise at ein rekonstruert bunad er videreføring av ein lokal/regional kleskikk på 1700-talet.

Det blir gjensyn med avisoppslag og bilder frå OL på Lillehammer, utstillingar, diplomar og prisar Berit har fått for bunadarbeidet  og for formidling av  historiske  kletradisjonar i fylket frå perioden 1750-1830-åra.

 

 

Sommarutstillingane 2017

 

Sommarutstillingane 2017 -plakat

 

Bakekurs med gamle kornsortar

Datoar for dei neste bakekursa er Bakeglede

19. - 20. juli på Bjerkem

27. - 28. juli oppi Rølia

9. - 10. oktober på Henning Skole

Pris kr. 2000,-

Bakekursa er for alle som vil bake meire sjølv, og som ønsker å gå ovrer til meltyper som er bedre for helsa.

På kursa i juli kan du også - om du vil, bruke litt tid på ei omvisning i forsøksfeltet og du kan nyte åkrane med gamle kornsortar som gror rundt deg. Fint grovbrød

Treng du overnatting? Ta kontakt med oss. Rølia tilbyr enkel gårdsovernatting.

Les meir på www.gullimunn.no

Ta kontakt med Torunn for meir informasjon og påmelding gjer du her på gullimunns nettsider.  

 

Markdag 18. juli

Markdag

Prosjektet «Kvalitetskorn» (2016-2018) vil øke tilbudet av hvetesorter egnet for økologisk dyrking og håndverksmessig bakst. I feltforsøk i Trøndelag 2017 og 2018 prøver vi ut 25 eldre sorter og lovende nye linjer sammen med aktuelle referansesorter, på to gårder på Innherred. Kornet vil bli undersøkt for bakekvalitet, blant annet gjennom testbaking.

Prosjektet er et samarbeid mellom NORSØK, NIBIO og Graminor, og støttes av Landbruksdirektoratet, foregangsfylke korn (FMLA Hedmark og Oppland) og FMLA Nord-Trøndelag.

 

 

Program 18. juli: Kvalitetskorn til mat

- muligheter i norsk sortsmateriale 

Fra kl. 9:45: Ankomst på garden Lyng, adresse Gjermund Haga, Vukuvegen 262, 7656 Verdal.

10:00-10:15: Gjermund Haga orienterer om drifta på garden og erfaringer med økologisk korndyrking.

10:15-11:00:  Forsøksfelt med 25 linjer og sorter av vårhvete. Ingrid Gauslaa, Norsk landbruksrådgivning Trøndelag, og Jon Arne Dieseth, Graminor, kommenterer vekst, utvikling og forskjeller.

11:00-11:30: Vi forflytter oss til garden Bjerkem i Henning, adresse Torunn Hernes Bjerkem, Bjerkem, 7728 Steinkjer.

11:30-12:15: Befaring på forsøksfeltet, Ingrid og Jon Arne presenterer og kommenterer feltet.

12:30-13:30: Lunsj med presentasjon av økologisk korndyrking på Bjerkem og Gullimunn AS

13:30-14:15 Hvis målet er korn, mel og brød som fremmer god ernæring og sunn helse; hvordan skal vi da gå fram i foredlingsarbeidet med nye hvetesorter? Foredrag ved Dr. Anne Kjersti Uhlen, NMBU

14:15-15:00: Diskusjon rundt Anne Kjersti Uhlen sitt innlegg

15:00-15:30: Kaffepause

15:30-16:00: Vedlikehold og distribusjon av sorter egnet for økologisk dyrking og håndverksbakst. Hva sier regelverket og hvilke muligheter har vi? Foredrag ved Pia Borg, Mattilsynet

16:00-16:30: Diskusjon rundt Pia Borg sitt innlegg

Vi håper å få fram ideer til forsterket samarbeid, og nye prosjekt


Det er ingen deltakeravgift, men av hensyn til servering er det påmelding per sms til tlf 40479962 (Anne-Kristin Løes) seinest 11. juli. Maks antall deltakere er 30.

 

Gullimunn AS

Gullimunn mel

Gullimunn AS består av de 4 gårdene, Rise, Grandan, Rølia og Bjerkem. Vi har slått våre kloke hoder, sunne bondevett, nyervervede kompetanse og brennende entusiasme sammen - om å utvikle produkter av de gamle Kornsortene.

Tanken er å kommersialisere dyrking, maling og salg av økologisk dyrkede gamle kornsorter, og tilpasse dette til det regionale markedet i Trøndelag. Hovedhensikten er å sikre leveranser av det korn vi som bønder produserer, og gjennom dette bidra til økt salg av økologisk mat.

Du kan få tak i melet på gårdene våre, i den økologiske butikken Grønn Bølge på Steinkjer, på Gulburet og på Gangstad på Inderøya, hos Andersen&Gundersen i Trondheim. Det blir flere utsalg i hele Trøndelag etter hvertetter hvert.

Målsettingen er å være tilgjengelig og godt etablert på det regionale markedet i løpet av 2016 og 2017.

 

Mer om Gullimunn finner du her.

God fordøyelse!

Gullimunn AS

 

Baking med gamle kornsortar

 

Har du lyst til å lære å bake med eldre kornsortar? Finbakst

Vi har fått mykje blest og merksemd om bakinga vår. Etter at ei av kursdeltakarane i april fortalte om kurset i kantina på NRK Trøndelag, så vart dei gamle sortane ei "snakkis" i kantina. Kort tid etter vart vi ringt opp av NRK Trøndelag, Midt-Nytt, som i tillegg til sjølve distriktssendinga også fekk innslaget inn på Dagserevyren den 09.04.2014 og NRK Trøndelag som ville ha oss med på morgonsendinga dagen etter. Sidan har det både blitt tre sider i Vekebladet Allers og 4 sidar i den nye kokeboka til Embla forlag. 

Men - korfor får vi så mykje merksemd? 

Jo, - fordi dette er eit fagfelt som angår så mange av oss! 

Dei eldre kornsortane har sjølvsagt ein eigenverdi berre i at dei er gamle og skal takast vare på og brukast. Dette perspektivet kjenner vi godt til her på gården, men desse kornsortane har også mange andre positive verdiar. Speltbrød 

Dei gamle kornsortane er sortar som ikkje har vore med på dei siste 50 åra sin målretta foredling med mål som t.d. auka volum og kortare og stivare strå. 

Foredlingseventyret har vore vellykka etter dei definerte måla, men den har også hatt ei rekke uheldige bivirkningar som ein ikkje har vore merksam på før i den seinare tida.

Medan volumet har auka og stråa har vorte stivare, har morfologien i kornet endra seg og næringsstoffane ser ut til å ha spredd seg over eit større volum. Glutenproteinet har endra karakter og blitt hardare. Det nye glutenet er det fleire og fleire som reagerer på, og mange tåler glutenet i dei gamle kornsortane betre enn i dei moderne. Når vi i tillegg får mineraler, vitaminer og antioksidantar meir konsentrert i dette kornet så er det klart at dette vil vere interessant for mange. 

 

 

Stemning på Bjerkem

Gammellavin på BjerkemMøter og kurs på Bjerkem gir deg kulturopplevelser på jobb!

Kulturlandskapet bidrar i tillegg til fantastiske og stemningsfulle "walk and talk" og gode tenkepauser. Kombinasjonen mellom lys og stillhet inspirerer. 

Ta kontakt om dere ønsker å legge møter, kurs, konferanser eller selskap til kulturgården Bjerkem.

 

 

 

Ro i kulturlandskapet

 

Eit opphald på Bjerkem

PVindu i masstuå Bjerkem har vi lokalar til disposisjon som passer dei fleste anledningar. De kan leige lokalene og styre reten sjølve, eller vi kan legge til rette for det de måtte ønske av økologisk og kortreist servering, underhaldning, foredrag, kurs etc.

Vi sett saman menyar tilpassa årstida og begivenheita.

Mange vel å komme hit til gården for å feire bryllup, konfirmasjonar, minnesamvær eller dåp. Det er også ein arena for seminarer og konferanser - og egner seg godt nettopp fordi de her kjem ut av dei vante romma og inn i ei ny atmosfære. Her kan man tenkje nytt, eller berre nyte det som er.

Ta gjerne kontakt med Torunn om de ønsker å leige lokaler på Bjerkem eller om de ønsker bistand til arrangementet i form av matservering, pynting og anna.

Grupper som kjem, held eigne interne kurs eller seminar, eller

Servering i Masstu

leiger oss inn som kursholdarar.Vi samarbeider også med KultLab AS om tilbod til bedrifter som er ute etter utvikling med oppleving og opplevd utvikling!

Velkommen til å trykke deg rundt på heimesidene våre for å sjå meir om oss!

 

 

 

 

 

Oppdekking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunaden som historieforteller

NRK Berit Bjerkem - Bunaden forteller

I 25 år har Berit Bjerkem i Henning i Nord-Trøndelag arbeidet med bunad og bunadskultur og historie knyttet til dette.

Her kan du lese artikkelen som var eit av resultata etter at NRK besøkte Berit på Bunadburet for nokre år sidan.